เหล้าAwamoriเป็นเหล้าหมักโคจิที่ทำมาจากข้าวและผงโคจิดำ ซึ่งมีในเกาะOkinawaของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1429

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า

เขต

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า

ที่อยู่

แถบเหนือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาคิจินชุโซ

500 นาคาโซเนะ หมู่บ้านนาคิจิน

แถบเหนือ

อิเฮยะชุโซโจะ

2131-40 งาคิยะ หมู่บ้านอิเฮยะ

แถบเหนือ

ห้างหุ้นส่วนอิเซนะชุโซโจะ

736 อิเซนะ หมู่บ้านอิเซนะ

แถบเหนือ

ห้างหุ้นส่วนซึคายามะชุโซโจะ

1-14-6 โอนาคะ อำเภอนาโงะ

แถบเหนือ

บริษัทจำกัดริวเซ็นชุโซ

222 นาคาโอชิ อำเภอนาโงะ

แถบเหนือ

บริษัทจำกัดเฮริโอสุชุโซ

405 เคียวดะ อำเภอนาโงะ

แถบเหนือ

บริษัทจำกัดยันบารุชุโซ

417 ทาคาซาโตะ หมู่บ้านโองิมิ

แถบเหนือ

บริษัทจำกัดซาคิโมโตะชุโซ

1437-1 ยามาดะ หมู่บ้านอนนะ อำเภอ คุนิกามิ จังหวัดโอกินาว่า(ตั้งอยู่ในหมู่บ้านริวกิว)

แถบเหนือ

ห้างหุ้นส่วนโอนนะชุโซโจะ

2690 โอนนะ หมู่บ้านโอนนะ

แถบเหนือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดยามาคาวาชุโซ

58 นามิซาโตะ ตำบลโมโตบุ

แถบเหนือ

บริษัท มัตสึฟุจิ จำกัด

751 อิเง ตำบลคิน

แถบเหนือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคินชุโซ

4823-1 คิน ตำบลคิน

แถบกลาง

สหกรณ์ริวกิวอะวาโมริคูซุโนะซาโตะ

5193-27 คาซึเรนฮาเอบารุ อำเภออุรุมะ

แถบกลาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคามิมุระชุโซ

570 อิชิคาวะคาเดคารุ อำเภออุรุมะ

แถบกลาง

บริษัทจำกัดชะทังโชโรชุโซโคโจ

63 โยชิฮาระ ตำบลจะทัง

แถบกลาง

บริษัทจำกัดชินซาโตะชุโซ

12-17 ซุซาคิ อำเภออุรุมะ

แถบกลาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮิงะชุโซ

1061 นางาฮามะ หมู่บ้านโยมิทัน

นาฮะและแถบใต้

คามิยะชุโซโจะ

510-3 โยนางุซุคุ ตำบลยาเอเซะ

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดอุเอฮาระชุโซ

1061 ซาฮะ อำเภออิโตะมัน

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดมาสะฮิโระชุโซ

5-8-7 ตำบลนิชิซาคิ อำเภออิโตะมัน

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดอิชิคาวะชุโซโจ

1438-1 โอนาฮะ ตำบลนิชิฮาระ

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดชูโคชุโซ

132 นาคาจิ อำเภอโทมิงุซุคุ

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดซึฮาโคะชุโซ

2-8-53 โยงิ อำเภอนาฮะ

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดคุเมะเซนชุโซ

155 นาคาอิมะ อำเภอนาฮะ

นาฮะและแถบใต้

มิยาซาโตะชุโซโจะ

645 โอโรคุ อำเภอนาฮะ

นาฮะและแถบใต้

สหกรณ์โอกินาว่าเคงชุโซ

2-8-9 ตำบลมินาโตะ อำเภอนาฮะ

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดซุยเซนชุโซ

1-35 ตำบลชุริซาคิยามะ อำเภอนาฮะ

นาฮะและแถบใต้

บริษัทจำกัดมิซุโฮะชุโซ

4-5-16 ตำบลชุริสุเอโยชิ อำเภอนาฮะ

นาฮะและแถบใต้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชิคินะชุโซ

2-48 ตำบลชุริอาคาทะ อำเภอนาฮะ

มิยาโกะ

บริษัทจำกัดมิยาโนะฮานะ

158-1 นาคาจิ อิราบุอาซา อำเภอมิยาโกะ

มิยาโกะ

บริษัทจำกัดโทคุยามะชุโซ

1500 ซาวาดะ อิราบุอาซะ อำเภอมิยาโกะ

มิยาโกะ

บริษัทจำกัดทารางาวะ

85 อุรุคะ งุซุคุเบะอาซะ อำเภอมิยาโกะ

มิยาโกะ

ห้างหุ้นส่วนโอคิโนะฮิคาริชุโซ

1174 ชิโมซาโตะ ฮิราระอาซะ อำเภอมิยาโกะ

มิยาโกะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอิเคมะชุโซ

57 นิชิฮาระ ฮิราระอาซะ อำเภอมิยาโกะ

มิยาโกะ

บริษัทจำกัดคิคุโนะทสึยุชุโซ

290 นิชิซาโตะ ฮิราระอาซะ อำเภอมิยาโกะ

ยาเอยามะ

บริษัท โดนัง ชูโซ จำกัด

2087 โยนางุนิ ตำบลโยนางุนิ

ยาเอยามะ

ห้างหุ้นส่วนสามัญซาคิโมโตะชุโซโจะ

2329 โยนางุนิ ตำบลโยนางุนิ

ยาเอยามะ

บริษัทจำกัดอิรินามิฮิระชุโซ

4147-1 โยนางุนิ ตำบลโยนางุนิ

ยาเอยามะ

บริษัทจำกัดอิเคฮาระชุโซโจะ

175 โอคาวะ อำเภออิชิงาคิ

ยาเอยามะ

นาคามะชุโซโจะ

956 มิยาระ อำเภออิชิงาคิ

ยาเอยามะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสะอิฟุคุชุโซ

959 มิยาระ อำเภออิชิงาคิ

ยาเอยามะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทาคามิเนะชุโซโจะ

930-2 คาบิระ อำเภออิชิงาคิ

ยาเอยามะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดยาเอะเซนชุโซ

1834 อิชิงาคิ อำเภออิชิงาคิ

ยาเอยามะ

บริษัทจำกัดทามานาฮะชุโซโจะ

47 อิชิงาคิ อำเภออิชิงาคิ

ยาเอยามะ

ฮาเทรุมะชุโซโจะ

156 ฮาเทรุมะ ตำบลทาเคโทมิ

คุเมจิมะ

บริษัทจำกัดโยเนชิมะชุโซ

499 โอตะ ตำบลคุเมจิมะ

คุเมจิมะ

บริษัทจำกัดคุเมจิมะโนะคุเมเซน

2157 อุเองุสุ ตำบลคุเมจิมะ อำเภอชิมาจิริ จังหวัดโอกินาว่า