นโยบายความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมโรงกลั่นเหล้า มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าในกรณีต่อไปนี้

  • เพื่อการตรวจสอบตัวตน
  • เพื่อการจัดทำแบบสอบถาม
  • เพื่อการจัดส่งข้อมูลที่ลูกค้าขอ, ของสมนาคุณ, รางวัล ฯลฯ
  • เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการใหม่ๆ ของบริษัทฯ
  • เพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า ฯลฯ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ
  • เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของสมาคมฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล(ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์แอดเดรส ฯลฯ) ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น จะถูกจำกัดวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และถูกจัดการโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว โดยไม่มีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น หรือให้ยืม/ขายแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลนี้ถูกนำขึ้นเว็ปไซต์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2005
2-8-9 ตำบลมินาโตะ เมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาว่า 900-0001
เบอร์โทรศัพท์: 098-868-3727
แฟ็กซ์: 098-861-3733
สมาคมโรงกลั่นเหล้าจังหวัดโอกินาว่า