เว็บไซต์ที่จะทำให้ท่านรู้จักและเพลิดเพลินกับเหล้าอะวาโมริ

เขต  

เหล้าอะวาโมริถูกผลิตที่โรงกลั่นเหล้า ทั้งหมด 48 แห่งในโอกินาว่า