เหล้าAwamoriเป็นเหล้าหมักโคจิที่ทำมาจากข้าวและผงโคจิดำ ซึ่งมีในเกาะOkinawaของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1429

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า  

นาฮะและแถบใต้

คามิยะชุโซโจะ

ที่อยู่

510-3 โยนางุซุคุ ตำบลยาเอเซะ

เบอร์โทรศัพท์

098-998-2108

brands

บริษัทจำกัดอุเอฮาระชุโซ

ที่อยู่

1061 ซาฮะ อำเภออิโตะมัน

เบอร์โทรศัพท์

098-994-6320

brands

บริษัทจำกัดมาสะฮิโระชุโซ

ที่อยู่

5-8-7 ตำบลนิชิซาคิ อำเภออิโตะมัน

เบอร์โทรศัพท์

098-994-8080

brands

บริษัทจำกัดอิชิคาวะชุโซโจ

ที่อยู่

1438-1 โอนาฮะ ตำบลนิชิฮาระ

เบอร์โทรศัพท์

098-945-3515

brands

บริษัทจำกัดชูโคชุโซ

ที่อยู่

132 นาคาจิ อำเภอโทมิงุซุคุ

เบอร์โทรศัพท์

098-850-1257

brands

บริษัทจำกัดซึฮาโคะชุโซ

ที่อยู่

2-8-53 โยงิ อำเภอนาฮะ

เบอร์โทรศัพท์

098-832-3696

brands

บริษัทจำกัดคุเมะเซนชุโซ

ที่อยู่

155 นาคาอิมะ อำเภอนาฮะ

เบอร์โทรศัพท์

098-832-3133

brands

มิยาซาโตะชุโซโจะ

ที่อยู่

645 โอโรคุ อำเภอนาฮะ

เบอร์โทรศัพท์

098-857-3065

brands

สหกรณ์โอกินาว่าเคงชุโซ

ที่อยู่

2-8-9 ตำบลมินาโตะ อำเภอนาฮะ

เบอร์โทรศัพท์

098-868-1470

brands

บริษัทจำกัดซุยเซนชุโซ

ที่อยู่

1-35 ตำบลชุริซาคิยามะ อำเภอนาฮะ

เบอร์โทรศัพท์

098-884-1968

brands

บริษัทจำกัดมิซุโฮะชุโซ

ที่อยู่

4-5-16 ตำบลชุริสุเอโยชิ อำเภอนาฮะ

เบอร์โทรศัพท์

098-885-0121

brands

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชิคินะชุโซ

ที่อยู่

2-48 ตำบลชุริอาคาทะ อำเภอนาฮะ

เบอร์โทรศัพท์

098-884-5451

brands