เว็บไซต์ที่จะทำให้ท่านรู้จักและเพลิดเพลินกับเหล้าอะวาโมริ

สมาคมโรงกลั่นเหล้าโอกินาว่า คืออะไร

สมาคมโรงกลั่นเหล้าจังหวัดโอกินาว่า
ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ดี
รวมถึงส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นเอกเทศ อิสระ และเป็นธรรม ของสมาชิก
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาภาษีสุรา หรือสมาคมสุรา ฯลฯ

ที่อยู่2-8-9 มินาโตะมาจิ เมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาว่า 900-0001
เบอร์โทรศัพท์098-868-3727
แฟ็กซ์098-861-3733
ปีที่ก่อตั้งปี 2012
จำนวนสมาชิก 47 บริษัท
นายกสมาคมGaku Sakumoto