บริษัทจำกัดชะทังโชโรชุโซโคโจ
ちゃたんちょうろうしゅぞうこうじょうかぶしきがいしゃ
(Main island Central Area)

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า บริษัทจำกัดชะทังโชโรชุโซโคโจ
ที่อยู่ 63 โยชิฮาระ ตำบลจะทัง
เบอร์โทรศัพท์ 098-936-1239
FAX. 098-936-9051
Founded 1848
HP https://chatan-chourou.co.jp/
YouTube
https://youtu.be/MDiaRRXVkJk