เว็บไซต์ที่จะทำให้ท่านรู้จักและเพลิดเพลินกับเหล้าอะวาโมริ

บริษัทจำกัดชินซาโตะชุโซ
しんざとしゅぞうかぶしきがいしゃ
(Main island Central Area)

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า บริษัทจำกัดชินซาโตะชุโซ
ที่อยู่ 12-17 ซุซาคิ อำเภออุรุมะ
เบอร์โทรศัพท์ 098-939-5050
FAX. 098-939-6549
Founded 1846
HP http://www.shinzato-shuzo.co.jp
YouTube
https://youtu.be/9mMl_gVNRxE