เว็บไซต์ที่จะทำให้ท่านรู้จักและเพลิดเพลินกับเหล้าอะวาโมริ

บริษัทจำกัดยันบารุชุโซ
やんばるしゅぞうかぶしきがいしゃ
(Main island North Area)

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า บริษัทจำกัดยันบารุชุโซ
ที่อยู่ 417 ทาคาซาโตะ หมู่บ้านโองิมิ
เบอร์โทรศัพท์ 0980-44-3297
FAX. 0980-44-3298
Founded 1950
HP http://takazato-maruta.jp/
YouTube
https://youtu.be/QK1ypWQCNKA