เว็บไซต์ที่จะทำให้ท่านรู้จักและเพลิดเพลินกับเหล้าอะวาโมริ

บริษัทจำกัดเฮริโอสุชุโซ
へりおすしゅぞうかぶしきがいしゃ
(Main island North Area)

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า บริษัทจำกัดเฮริโอสุชุโซ
ที่อยู่ 405 เคียวดะ อำเภอนาโงะ
เบอร์โทรศัพท์ 0980-52-3372
FAX. 0980-52-0878
Founded 1961
HP http://www.helios-syuzo.co.jp
YouTube
https://youtu.be/QK1ypWQCNKA