เว็บไซต์ที่จะทำให้ท่านรู้จักและเพลิดเพลินกับเหล้าอะวาโมริ

บริษัทจำกัดคุเมะเซนชุโซ
くめせんしゅぞうかぶしきがいしゃ
(Main island South Area)

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า บริษัทจำกัดคุเมะเซนชุโซ
ที่อยู่ 155 นาคาอิมะ อำเภอนาฮะ
เบอร์โทรศัพท์ 098-832-3133
FAX. 098-854-1759
Founded 1952
HP http://www.kumesen.co.jp
YouTube
https://youtu.be/BTfcZhajBfI