เว็บไซต์ที่จะทำให้ท่านรู้จักและเพลิดเพลินกับเหล้าอะวาโมริ

ห้างหุ้นส่วนซึคายามะชุโซโจะ
ごうしがいしゃつかやましゅぞうしょ
(Main island North Area)

รายชื่อโรงกลั่นเหล้า ห้างหุ้นส่วนซึคายามะชุโซโจะ
ที่อยู่ 1-14-6 โอนาคะ อำเภอนาโงะ
เบอร์โทรศัพท์ 0980-52-2070
FAX. 0980-52-2070
Founded 1924
HP http://www.awamori-kokka.co.jp
YouTube
https://youtu.be/IFtG7Xuv3VE