เหล้าAwamoriเป็นเหล้าหมักโคจิที่ทำมาจากข้าวและผงโคจิดำ ซึ่งมีในเกาะOkinawaของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1429

泡盛
ラベル
検索

合名会社崎元酒造所ごうめいがいしゃさきもとしゅぞうしょ

琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国
花酒与那国
琉球泡盛与那国クバ巻
琉球泡盛与那国
花酒与那国クバ巻
与那国ミニチュア3本セット (60度・43度・30度)
琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国クバ巻
花酒与那国クバ巻
琉球泡盛与那国
花酒花織酒
花酒与那国クバ巻
にごり泡盛海波
花酒与那国
琉球泡盛与那国クバ巻
琉球泡盛与那国
花酒与那国
花酒与那国
琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国クバ巻
琉球泡盛与那国クバ巻
琉球泡盛与那国
花酒与那国
花酒与那国クバ巻
琉球泡盛与那国クバ巻
花酒与那国
花酒華五水
琉球泡盛与那国クバ巻
与那国米仕込み泡盛与那国
琉球泡盛与那国クバ巻
花酒与那国
与那国米仕込み花酒与那国
花酒与那国
花酒与那国クバ巻
にごり泡盛海波
琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国
琉球泡盛与那国
にごり泡盛海波
琉球泡盛与那国クバ巻
« BACK